CURRICULUM VITAE

 
Navn:Anne Weisteen
Født:18.05 1949
Telefon:+47 926 50 676
Mailadresse:aw@epoke.no
 
Resymé:
 
Jeg er Meta-coach, prosessveileder og pedagog og har jobbet med ledelse, tilrettelegging og vei­led­ning/ fasilitering i mer enn 30 år. Kompetansen spenner fra kul­tur­endring i orga­ni­sa­sjon­er, admini­strasjon og kvalitets­for­bedr­ing til konkret hjelp med personlig utvik­­­ling, relasjoner og helse.
 
Kompetanseområder
 
  • Lederstøtte/lederutvikling
  • Medarbeider-, gruppe- og organisasjonsutvikling
  • Krise- og konflikthåndtering, vanskelige samtaler
  • Trakassering, mobbing og overgrep
  • Familie- og helsespørsmål
  • Kommunikasjon og samtaleteknikk
  • Konseptutvikling og kurs
Utdanning
 
2013Meta Coach FoundationMeta-Coaching
2008 - 2009Diakonhjemmet Høgskole, Oslo.Konflikthåndtering og mekling
(forelesninger, gruppearbeid, praksis)
2006 - 2007Coaching- og NLP-Skolen NorgeNLP Practitioner og NLP Coaching
2006 jan. - nov.Handelshøgskolen i Bodø/NHOStyrekompetanse
2002 - 2003Handelshøgskolen BI, Senter for
Lederutdanning, Oslo
Management ”Samspill og ledelse”
– anvendt organisasjonspsykologi
(fulgte forelesningene)
1992 - 1996Institutt for spesialpedagogikk,
Universitetet i Oslo
Hovedfag i spesialpedagogikk
1970 - 1972Barnevernsakademiet, OsloFørskolelærerutdanning
 
Arbeidserfaring
 
2007 - 11NISS HøyskoleTimelærer. Ansvar for studiet Personlig
Lederskap (innhold og gjennomføring).

2006 - 2013Tahitian Noni International
Selvstendig produktkonsulent
 
2001 - EPOKE Consulting
www.epoke.no
Selvstendig HR-rådgiver og Meta-coach
Prosessveiledning, coaching og rådgivning,
Studie­­sirkler, foredrag, undervisning, kurs
Personal- og lederutvikling
Arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling
Konflikter, mobbing, seksuell trakassering
Selvutvikling, terapi

2000 – 2003Voksne for Barn, ideell organisasjon
Telefonrådgivning
Informasjon og veiledning
Samtaler med mennesker i endring.
Møte mennesker i krise
 
1998 – 2001Etablerte egen virksomhetGründer

1997 - 1998Pedagogisk-psykologisk tjeneste,
Oslo Kommune
Spesialpedagog, veileder
Ansvar for pedagogisk planlegging og
tilrettelegging, individuelle læreplaner og fagplaner.
Personlig utvikling, vanskelige samtaler, konflikter.
Veilede og følge opp funksjonshemm­ede,
deres pårørende og eksterne nettverk.

1995 – 1997Øverby Kompetansesenter, GjøvikFørstekonsulent, rådgiver
Tverrfaglig utredning, rapport, oppfølging
Kartlegge ressurser og utviklingsområder
Kompetanseutvikling til ledere og
rådgivere

1992 – 1996Institutt for Spesialpedagogikk
Universitetet i Oslo
Hovedfagsstudent/ forsker
Kvalitative dybdeintervjuer, analyse, rapport

1972 – 1991Offentlig sektorUlike leder- og veilederstillinger i skole,
førskole og barnehage
 
Kurs og annen kompetanseutvikling
 
2001 - i dagGestalt-Akademiet i SkandinaviaEgenutvikling og faglige drøftinger rundt
kommunikasjon, relasjoner og makt
2000SilvaMetoden NorgeSilvaMetoden, grunnkurs og videregående
2000Ressursutvikling ASSertifisert veileder i ”Medarbeiderskap”
1999 – 2003HR NorgeMedlem og aktiv deltaker
1997 – 2004Senter for Kvinne- og Kjønnsforskn.,
Universitetet i Oslo
Nettverk for forskning om seksualisert vold
Medlem av nettverkets faglige utvalg
1994 – 1995Gestalt-Akademiet i SkandinaviaGrunnkurs i gestaltterapi
 
Fritidsinteresser

  • Akvarellmaling
  • Skriving
  • Hundedressur (førerhund)

Epoke © 2013