META-COACHING


Hva er Meta-coaching?


Nevro-lingvistisk programmering (NLP) er en metode for selv­utvikling og problem­løsning. Metoden gir mulighet for læring og avlæring av overbevis­ninger og vaner som virker henholdsvis fremmende og hemmende på våre muligheter til å få bedre kontakt med oss selv. Kontakt med oss selv er en forutsetning for utvikling og endring.

Meta-coaching er en videreutvikling og forbedring av NLP. Meta betyr det som ligger over eller bakenfor, og henspeiler på ubevisste opplevelser og prosesser som styrer våre tanker og hand­linger. Meta-coaching går spesielt inn på nytte/utbytte med utgangspunkt i det som dypest sett har verdi og mening for klienten. Mens NLP først og fremst er et kommunika­sjons­­verktøy, er Meta-coaching et ene­stående verktøy for innsikt og endring på et dypt personlig plan.

Meta-coaching er utviklet av professor i psykologi Dr. phil. L. Michael Hall, Clifton, USA. Disiplinen kalles Neuro-Semantics. For mer informasjon, se www.neurosemantics.com


For hvem og hva kan Meta-coaching være nyttig?


Mennesker i alle aldre, roller og posisjoner kan benytte Meta-coaching - til egen utvikling, løse utfordringer og nå mål. Her er noen eksempler på situasjoner hvor Meta-coaching kan bli et vendepunkt:

  • Du ønsker bedre inntekt eller å avansere karrieremessig
  • står foran et vanskelig valg
  • har prosjekter du hittil bare har drømt om å realisere
  • har relasjoner du vil forbedre
  • ønsker mer kvalitetstid med barn og partner
  • har fysiske eller psykiske helseutfordringer

Ved hjelp av Meta-coaching minsker du gapet mellom ønske og handling!


Krav til kompetanse


Meta-coacher sertifiseres etter en internasjonal standard der ferdighetskravene er 5 nivåer av evne til å lytte, støtte, stille spørsmål og metaspørsmål, fremkalle sinnsstemninger og til å gi og motta tilbakemeldinger.

For å beholde sertifikatet, er det et krav at coachen vedlikeholder og videreutvikler sine ferdig­heter til mer avanserte nivåer og annenhvert år tilfredsstille kravene for neste nivå. Sertiofi­ser­ingen ledes av kvalifiserte trenere.

Epoke © 2013