HVA GJØR DU -

  • når du har betalt dyrt for personal- og lederutvikling og resultatene likevel ikke er blitt slik du forventer
  • når du er en dyktig fagperson og administrator, men trenger å utvikle evnen til å lede og motivere mennesker
  • for å generere ressurser og utvikle helhetsforståelse i organisasjonen
  • med usikkerhet og lav motivasjon rundt omstillings- og nedbemanningsprosesser
  • når gnisninger og konflikter tilsynelatende ikke lar seg løse
  • når dyktige medarbeidere sykmelder seg eller slutter
  • når du selv eller andre sliter med selvfølelsen eller bekymringer i familien
  • når HR-avdelingens kompetanse ikke strekker til

?

Dersom du tar kontakt med EPOKE, er det gode muligheter for at du vil få enten

  • operativ assistanse i å løse de mest utfordrende oppgavene knyttet til menneskelig samhandling, kommunikasjon og ledelse.
eller
  • nøkkelen til å forstå og løse disse oppgavene selv, og på en slik måte at problemene ikke kommer tilbake.

Sannsynligvis får du begge deler.

EPOKE Consulting representerer potensiale for et unikt og utbytterikt samarbeid med
toppledelsen i din organisasjon og et supplement til HR-avdelingen.

Ta derfor kontakt for en uformpliktende samtale! Du vil se at det lønner seg.


Med vennlig hilsen Anne Weisteen 

Prosessveileder og coach
EPOKE Consulting
aw@epoke.no
Tlf: 926 50 676

Epoke © 2013