EKSEMPLER PÅ OPPDRAG


 • Valhall trenings- og terapisenter: Coaching til daglig leder, motivasjonsdag for personalet
 • NISS Fagskole/prosjektlederutdanningen: Ansvar for 2-årig kurs i Personlig Lederskap (innhold og gjennom­føring), i 4 år
 • NISS Høyskole/Administrasjonen: Medarbeiderundersøkelse
 • Rikshospitalet/IT-avdelingen - 4 oppdrag:
  1. Bedre samkjørt ledergruppe
  2. Løse fastlåst konflikt (15 måned­ers lang prosess)
  3. Helge­kurs: "Hvordan gi og ta imot tilbakemelding?"  
  4. Organisasjonsutviklingsprogrammet Medarbeiderskap, gjennomført med 55 ansatte for å innarbeide felles tenkemåter og arbeidsmåter i avdelingen.
 • Mosjøen og Omegn Næringsutvikling:
  1. Hovedinnleder på kurs i styre­kompetanse for ledere, gründere og selv­stendig næringsdrivende, i regi av Innovasjon Norge og NHO
  2. Individuell coaching i fht lederrollen og lederoppgaver 
 • Oslo kommune, Barne- og familieetaten/HMS-seksjonen - 3 oppdrag:
  1. Samtalepartner for HMS-sjefen
  2. Kurs for tillitsvalgte og verneombud
  3. Kurs for ledere i Barne- og ungdoms­psykiatrien i Oslo. Temaer:
      Vanskelige samtaler, hva er god ledelse?, metodikk for strategi- og beslutnings­prosesser
 • Universitetet i Oslo/Senter for kjønnsforskning:
  Foredraget "Mødre og barn i krise"
 • HR Norge: Kurs i konflikthåndtering. Kurset ble omtalt i Dagens Næringsliv under tittelen "Lærer folk å løse jobbkonflikter"
 • Hørselhemmedes Landsforbunds fylkesledere - 3 helgekurs:
  1. "Den gode samtalenm"
  2. "Hva forbinder du med god ledelse?"
  3. "Hvordan forbedre vår orga­nisasjonskultur?"
 • Human-Etisk Forbund - 3 oppdrag:
  1. Ansvar for temakveld: "Den gode samtalen"
  2. Hovedinnleder på HEFs årlige etikkseminar: "Kommunikasjon og samarbeid - hvordan får vi det til?"
  3. Studiesirkel over 20 uker med tema "Kommunikasjon og selvinnsikt - hvordan bli hørt?"
 • Hesteskoen Familiebarnehage: Veiledning under oppstart
 • Ca 30 skoler og barnehager: Rolle- og ledelsesutfordringerEPOKE ConsultingTlf 926 50 676 E-post aw@epoke.noKonto 9100 13 70702Org.nr. 980 528 367

 

Epoke © 2013